Rejse- og afbestillingsforsikringer

Husk det blå EU-sygesikringskort


Afbestillingsforsikring  

Vi anbefaler, at du altid køber en afbestillingsforsikring samtidig med, at du bestiller en rejse. Med denne forsikring kan du aflyse din rejse ved alvorlig og akut sygdom, tilskadekomst eller dødsfald. Det kan også være uventet sygdom m.m., der rammer rejsedeltageren, ægtefælle, samlever, forældre, svigerforældre, børn, børnebørn, svigerbørn, svigerinder, svogre, papforældre, papsøskende eller bedsteforældre.
Du får alle indbetalte beløb retur med undtagelse af prisen på afbestillingsforsikringen samt administrationstillæg, evt. afholdte udgifter til visering, koncertbilletter o.lign. som ikke kan refunderes. Forudsætningen er, at Vitus Rejser modtager besked om afbestilling inden afrejsen og senest 14 dage efter modtager lægeerklæring/dødsattest. Skadesanmeldelse kan rekvireres hos Vitus Rejser.
Udgiften til lægeerklæring betales af kunden. Prisen på afbestillingsforsikringen fremgår under den enkelte rejse.

OBS: Når flere rejser sammen, anbefaler vi på det kraftigste at købe en afbestillingsforsikring i samme forsikringsselskab.

Rejseforsikring
Vitus Rejser samarbejder med Gouda Rejseforsikring, der er specialister og udbyder en god rejseforsikring. En døgnåben alarmcentral og et verdensomspændende sikkerhedsnetværk giver tryghed på rejsen. Ved rejser udenfor det blå EU-sygesikringskorts dækningsområde bør du altid tegne en privat rejseforskring.

Ved køb af Gouda rejseforsikring uden for EU
Er man fyldt 70 år på afrejsetidspunktet, skal der udfyldes en helbredserklæring. Helbredserklæringen
indsendes til Gouda Rejseforsikring. Først når du har modtaget forhåndstilsagn fra Gouda gælder forsikringen. Der er endvidere visse begrænsninger i forbindelse med nogle kroniske sygdomme. Er du i tvivl, bør du kontakte Gouda Rejseforsikring.
Hvis Gouda Rejseforsikring afviser at egne en rejseforsikring efter at have modtaget en helbredsattest, kan du naturligvis afbestille rejsen.

Hos Vitus Rejser kan du altid få vejleding om Goudas rejse- og afbestillingsforsikring, der er købt i forbindelse med bestilling af rejsen.

Det blå EU-sygesikringskort
Fra 1/8-2014 bortfalder rejsesygesikringen på det gule sundhedskort og det blå  EU-sygesikringskort træder i stedet. Der er dog væsentlige forskelle i dækningen på det gule og det blå kort, og du bør derfor altid supplere det blå EU-sygesikringskort med en privat rejseforsikring.

Det blå EU-sygesikringskort gælder i EU/EØS lande samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. EU-sygesikringskortet dokumenterer ”indehaverens” ret til læge- og hospitalshjælp, tandlægehjælp, medicin m.m. Behovet for behandling skal opstå, mens du er i udlandet. Det er lægen i opholdslandet, der vurderer, om en behandling er blevet nødvendig. Kortet giver ikke ret til at tage til udlandet med det formål at få behandling.

Med det blå EU-sygesikringskortet har du ret til behandling på samme vilkår, som gælder for offentligt sikrede i det land, hvor du søger hjælp. Hvis der er egenbetaling for lægebehandling i det land, du besøger, skal danske sikrede også selv betale denne egenbetaling.

Hvis du vælger at benytte det blå EU-sygesikringskort som din eneste forsikring, skal du være særligt opmærksom på følgende:

  • I mange turistområder findes der ikke offentlige behandlingssteder og privathospitalerne afviser det blå kort.
  • Du skal selv kunne transportere dig til nærmeste hospital.
  • Standarden på offentlige sygehuse kan være anderledes end danske forhold.
  • Der er ingen mulighed for at benytte en dansk alarmcentral.
  • Det blå EU-sygesikringskort dækker ikke hjemtransport samt hotelophold, hjem transport m.v. for ledsager eller tilkaldelse af en pårørende, hvis man bliver indlagt i udlandet.


Det blå EU-sygesikringskort dækker kun kroniske lidelser eller eksisterende sygdomme, der er stabile. Har du inden for de sidste to måneder før afrejsen været hospitalsindlagt, behandlet hos læge eller fået ændret medicinering, kontakt da egen læge.

Vitus Rejser anbefaler derfor, at du altid tegner en rejseforsikring, der som et minimum supplerer det blå kort.

Aldersbegrænsning
Der er ingen aldersmæssige begrænsninger inden for Det Blå Sygesikringskorts dækningsområde (EU/EØS). Vi skal påpege, at dækningen af en privat rejseforsikring i mange tilfælde forudsætter, at Det Blå Sygesikringskort medbringes på rejsen.

Det gule sundhedskort
Det blå EU-sygesikringskort gælder ikke som sygesikring i Danmark, Grønland og Færøerne. Her skal du stadig bruge dit gule sundhedskort, når du tager til lægen.

Bestil det blå EU-sygesikringskort på:
www.borger.dk

Til top