Rejse- og afbestillingsforsikringer

Husk det blå EU-sygesikringskort

Køb din rejseforsikring hos Gouda her.

Afbestillingsforsikring

Vi anbefaler, at du altid køber en afbestillingsforsikring samtidig med, at du bestiller en rejse. Med denne forsikring kan du aflyse din rejse ved alvorlig og akut sygdom, tilskade­komst eller dødsfald. Det kan også være uventet sygdom m.m., der rammer rejsedeltageren, ægtefælle, samlever, forældre, svigerforældre, børn, børnebørn, svigerbørn, svigerinder, svogre, papforældre, papsøskende eller bedsteforældre. 
Du får alle indbetalte beløb retur med undtagelse af prisen på afbestillingsforsikringen samt administrationstillæg, evt. afholdte udgifter til visering, koncert­billetter o.lign., som ikke kan refunderes. Forudsætningen er, at Vitus Rejser mod­tager besked om afbestilling inden afrejsen og senest 14 dage efter modtager lægeerklæring/dødsattest. Skadesanmeldelse kan rekvireres hos Vitus Rejser eller downloades her. Udgiften til lægeerklæring betales af kunden. Prisen på afbestillingsforsikringen fremgår under den enkelte rejse. 
OBS: Når flere rejser sammen, anbefaler vi på det kraftigste at købe en afbestillingsforsikring i samme forsikringsselskab.
 
Rejseforsikring
Vitus Rejser samarbejder med Gouda Rejse­forsikring, der er specialister og udbyder en god rejseforsikring. En døgnåben alarmcentral og et verdensomspændende sikkerhedsnetværk giver tryghed på rejsen. Ved rejser udenfor det blå EU-sygesikringskorts dækningsområde bør du altid tegne en privat rejseforsikring. 
 
Køb af forsikring, hvis du er fyldt 70 år
Er man fyldt 70 år på afrejsetidspunktet og ønsker at købe en Gouda Rejseforsikring, skal der udfyldes en helbredserklæring evt. sammen med egen læge ved rejser i hele verden.

Download helbredserklæring for rejsende over 70 år her.

Helbredserklæringen indsendes til Gouda Rejseforsikring. Først når du har modtaget forhåndstilsagn fra Gouda, gælder forsikringen. Der er endvidere visse  begrænsninger i forbindelse med nogle kroniske sygdomme. Er du i tvivl, bør du kontakte Gouda Rejseforsikring. Hvis Gouda Rejseforsikring afviser at  tegne en rejseforsikring efter at have modtaget en helbredsattest, kan du naturligvis afbestille rejsen.
 
Hos Vitus Rejser kan du altid få vejleding om Goudas rejse- og afbestillingsfor­sikring, der er købt i forbindelse med bestilling af rejsen.
 
Det blå EU-sygesikringskort
Pr. 1/8-2014 bortfaldt rejsesygesikringen på det gule sundhedskort, og det blå EU.sygesikringskort trådte i stedet. Der er dog væsentlige forskelle i dækningen på det gule og det blå kort, og du bør derfor altid supplere det blå EU-sygesikringskort med en privat rejseforsikring.
 
Det blå EU-sygesikringskort gælder i EU/EØS lande samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. EU-sygesikringskortet dokumenterer indehaverens ret til læge- og hospitalshjælp, tandlægehjælp, medicin 
m.m. Behovet for behandling skal opstå, mens du er i udlandet. Det er lægen i opholdslandet, der vurderer, om en behandling er blevet nødvendig. Kortet giver ikke ret til at tage til udlandet med det formål at få behandling.
 
Med det blå EU-sygesikringskortet har du ret til behandling på samme vilkår, som gælder for offentligt sikrede i det land, hvor du søger hjælp. Hvis der er egenbetaling for lægebehandling i det land, du besøger, skal danske sikrede også selv betale denne egenbetaling. 
 
Hvis du vælger at benytte det blå EU-sygesikringskort som din eneste forsikring, skal du være særligt opmærksom på følgende:
  • I mange turistområder findes der ikke offentlige behandlingssteder, og privathospitalerne afviser det blå kort. 
  • Du skal selv kunne transportere dig til nærmeste hospital.
  • Standarden på offentlige sygehuse kan være anderledes end danske forhold.
  • Der er ingen mulighed for at benytte en dansk alarmcentral. 
  • Det blå EU-sygesikringskort dækker ikke hjemtransport samt hotelophold, hjemtransport m.v. for ledsager eller tilkaldelse af en pårørende, hvis man bliver indlagt i udlandet. 
Det blå EU-sygesikringskort dækker kun kroniske lidelser eller eksisterende sygdomme, der er stabile. Har du inden for de sidste to måneder før afrejsen været hospitalsindlagt, behandlet hos læge eller fået ændret medicinering, kontakt da egen læge.
 
Vitus Rejser anbefaler derfor, at du altid tegner en rejseforsikring, der som et minimum supplerer det blå kort.
 
Aldersbegrænsning
Der er ingen aldersmæssige begrænsninger inden for det blå EU-sygesikringskorts dækningsområde (EU/EØS). Vi skal påpege, at dækningen af en privat rejseforsikring i mange tilfælde forudsætter, at det blå EU-sygesikringskort medbringes på rejsen.
 
Det gule sundhedskort
Det blå EU-sygesikringskort gælder ikke som sygesikring i Danmark, Grønland og Færøerne. Her skal du stadig bruge dit gule sundhedskort, når du tager til lægen.
 
Bestil det blå EU-sygesikringskort på:
 
Til top