Rejsebetingelser

Tilmelding og depositum
Aftale om køb er bindende for begge parter, når depositum og evt. afbestillingsforsikring er rettidigt modtaget. Med indbetaling af depositum bekræfter kunden samtidig at acceptere de gældende vilkår for rejsen. Senest 8 dage efter bestilling indbetales et depositum
på kr. 1.000,- pr. person på busrejser og krydstogter med bus.

På flyrejser og krydstogter med fly indbetales 10% af rejsens pris, dog minimum kr. 2.000,- pr. person. Er depositum ikke indbetalt til tiden bortfalder aftalen.

Administrationstillæg
Foruden rejsens grundpris betales der et administrationstillæg på kr. 69,- pr. rejsende.
Dette dækker bl.a. gebyr til Rejsegarantifonden og udvidet ansvarsforsikring som Vitus Rejser tegner til alle gæster gennem Gouda Rejseforsikring.

Slutbetaling
Restbeløbet skal være indbetalt senest 61 dage før afrejsedagen med mindre andet er anført. Bemærk venligst, at krydstogter har restbetaling 91 dage før afrejse. Billetter og øvrige rejsedokumenter bliver fremsendt ca. 14 dage før afrejsen.

Priser
Alle priser i vores katalog/på vitus-rejser.dk er pr. person, når 2 personer deler et dobbeltværelse/dobbeltkahyt. Alle priser er inkl. moms.

Ændringer på pakkerejser
Ændringer mere end 60 dage før afrejse:

  • Busrejser kr. 200,- pr. person.
  • Flyrejser og krydstogter kr. 1.000,- pr. person.

Fra 60 dage indtil 31 dage før afrejsen:

  • Busrejser kr. 400,- pr. person.
  • Krydstogter og flyrejser kr. 2.000,- pr. person.

Senere ændringer betragtes som afbestilling og ny bestilling.
Enkeltydelser: Spørg Vitus Rejser. Flybilletter kan sjældent ændres.

Ændring af opsamlingsssted på busrejser:
Ønsker man at ændre opsamlingssted mindre end 4 dage før afrejsen, koster det kr. 250,- pr. person.

Bagage
Fly rejser: Max 1 stk. bagage 20 kg. + 1 stk. håndbagage 8 kg. (hvis andet er gældende, står det i rejsepapirerne).
Busrejser: Max. 20 kilo pr. person.

Ekstraudflugter og -arrangementer
Disse gennemføres ved min. 10 personer (ellers se på den enkelte rejse).

Indkvartering
Eneværelser er ofte små på ældre hoteller. 3-sengsværelser er ofte et dobbeltværelse med opredning.

Udflugter og arrangementer
Fravælger man at deltage på et inkluderet arrangement, får man ikke udgiften til måltider eller andre ydelser, der er inkluderet i udflugten refunderet.

Pladser i bussen
Har du brug for mere end ét sæde pr. person, skal dette oplyses ved bestillingen, og du har pligt til at kontrollere, at denne oplysning er påført billetten. Prisen er kr. 250,- pr. dag. Såfremt du ikke har infor-
meret Vitus Rejser eller købt 2 sæder, forbeholder vi os ret til at flytte eller afvise gæster, der har brug for mere end et sæde pr. person.

Særligt vedrørende krydstogter
På krydstogter må vi indordne os under vilkår, som fastsættes af skibets kaptajn og de lokale myndigheder. Dette kan betyde ændringer uden for Vitus Rejsers indflydelse.
Rejserne er afhængige af vejret. Ekstremt højvande eller lavvande i floder og søer kan desuden betyde ændret rejserute. Vi må derfor tage det særlige forbehold, at angivne tidsplaner, udflugter m.v. kan blive ændret med kort varsel. Sådanne ændringer kan derfor ikke anses som fejl eller mangler, og Vitus Rejser kan ikke drages til ansvar herfor efter ”Lov om Pakkerejser”.

AFBESTILLINGSREGLER

Mere end 60 dage før afrejsen (for krydstogter mere end 90 dage):

  • Det indbetalte beløb refunderes med fradrag af depositum.

Fra 60 dage og til og med 31 dage før afrejse (for krydstogter 90 dage -31 dage):

  • 50 % af rejsens pris er tabt.

Fra 30 dage og indtil afrejse:

  • Hele rejsens pris er tabt.


Afbestillingsforsikring ved akut sygdom
Med en Gouda sygdomsafbestillingforsikring er man dækket ved aflysning af sin rejse på grund af akut sygdom og andet. Læs om afbestillingsforsikringer her. Du får alle indbetalte beløb retur med undtagelse af prisen på afbestillingsforsikringen samt administrationstillæg, evt. afholdte udgifter til visering, koncertbilletter o.lign. som ikke kan refunderes. Forudsætningen er, at Vitus Rejser modtager besked om afbestilling inden afrejsen og senest 14 dage efter modtager lægeerklæring/dødsattest. Skadesanmeldelse kan rekvireres hos Vitus Rejser.
Denne skal udfyldes og underskrives af behandlende læge og returneres til Vitus Rejser.
Udgiften til lægeerklæring betales af gæsten. Vitus Rejser er berettiget til at udpege læge til attestering.Indsendes lægeerklæring ikke eller skyldes afbestillingen andre årsager, træder de normale afbestillingsregler i kraft, uanset årsag til afbestilling.

Bemærk: Afbestillingsforsikring skal købes sammen med rejsen og kan ikke fortrydes, da den træder i kraft fra betalingsdagen og gælder frem til afrejsedagen.

Rejseforsikring
Det anbefales at tegne en rejseforsikring som bl.a. dækker omkostninger ved ulykke, død, behandling af sygdom, hjemtransport samt tab eller beskadigelse af bagage. Oplysning og vejledning herom fås hos Vitus Rejser. Læs mere om rejseforsikringer her eller se mere på www.gouda.dk.

Kundens pligter
Kunden er forpligtet til at sørge for gyldigt pas og for rejsens gennemførelse nødvendige visa og vaccinationer. Inden indbetaling af depositum skal du kontrollere, at din billet er korrekt og i overensstemmelse med dine ønsker, at for- og efternavne samt pasnummer og udløbsdato i passet og øvrige rejsedokumenter er korrekte og stemmer overens. Navn i flybillet skal være i overensstemmelse med navn i passet ellers kan man afvises ved check-in i lufthavne og skibshavne. Rejsebureauet påtager sig intet ansvar for følgerne af afgivelse af ukorrekte oplysninger. Det Blå Sygesikringskort skal medtages på alle rejser.

Dårligt gående
Det er en betingelse for at deltage i Vitus Rejsers rejser, at man er 100% selvhjulpen og kan klare sig selv på trapper, brosten – også med sin kuffert – samt på udflugter til fods. Man skal være almindeligt godt gående. Er man dårligt gående eller kan man ikke følge med gruppen, har rejselederen lov til at bede dig afstå fra en udflugt eller et arrangement (pengene refunderes ikke). Er du i tvivl om, hvorvidt du kan deltage på en given rejse, er du altid velkommen til at ringe og spørge.

Særønsker og diætkost
Vi noterer gerne ønsker om specielle værelser, diabetikerkost el. lign. Særønsker skal fremgå af billetten men kan ikke garanteres opfyldt.

Flytider i rejseplan og billetter
De i billetten og rejseplanen anførte tider er altid lokale tider. Efter udstedelse af flybilletter og rejseplan kan der forekomme tidsændringer. Kontroller derfor altid afgangstiderne i de fremsendte rejsedokumenter.

Pas, visum, vaccinationer m.m.
Du skal være opmærksom på, at nogle lande kræver, at dit pas er gyldigt 6 måneder ud over rejsens varighed. Hvilke regler der gælder for netop dit rejsemål, kan du se på udenrigsministeriets hjemmeside. Vær også opmærksom på, at dit pas skal medbringes ved rejser til Schengen-landene, selv om grænsekontrollen mellem disse lande er ophævet.Når du rejser til de nordiske lande (Norge, Sverige, Finland og Island), der alle deltager i Schengen-samarbejdet, er det dog ikke nødvendigt at kunne legitimere sig med et pas. Men husk at medbringe anden form for billedlegitimation, f.eks. kørekort. Ved visering skal vi bruge dit pas. Passet udleveres igen i lufthavnen på afrejsedagen. Nærmere information sendes ca. 4-5 uger før afrejse.

Vaccinationer
Vi anbefaler, at man kontakter egen læge eller Seruminstituttet, læs eventuelt mere på: www.rejseklinikken.dk for oplysninger om vaccinationer.

Overdragelse af rejsen
Rejser kan ikke overdrages.

Ændringer/aflysninger
Vi tager forbehold for nødvendige ændringer eller aflysninger. Ved væsentlige ændringer kan kunden omkostningsfrit
afbestille sin rejse, mens yderligere krav ikke kan gøres gældende. Vitus Rejser kan med 20 dages varsel aflyse en planlagt rejse.

Prisændringer efter aftalens indgåelse
Priser er baseret på de pr. 1/6-2014 gældende afgifter, tariffer og valutakurser.
Vitus Rejser tager forbehold for prisstigninger/fald p.g.a. ændringer i valutakurser, transportomkostninger, herunder brændstofpriser, skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser, såsom lufthavns-, landings- og startafgifter. En prisforhøjelse skal varsles snarest muligt, senest 20 dage før afrejse og må ikke overstige 10% af rejsens pris. I modsat fald kan kunden omkostningsfrit afbestille rejsen. Det er dog en betingelse, at annulleringen meddeles Vitus Rejser umiddelbart efter, at kunden er blevet underrettet om prisforhøjelsen. Ved prisfald vil kunden blive informeret snarest herom. Prisfald inden for 20 dage før afrejse vil ikke blive refunderet. Hvis indenlandske skatter eller afgifter til det offentlige nedsættes eller bortfalder med virkning inden afrejsedagen, er Vitus Rejser dog forpligtet til at godtgøre den rejsende beløbet, såfremt det overstiger kr. 100,-.

Reklamationer
Eventuelle reklamationer under rejsen skal fremsættes over for luftfartsselskabet, arrangørens repræsentant på stedet (rejselederen), arrangøren eller rejsebureauet inden for rimelig tid efter, at kunden har opdaget manglen, således at manglen/fejlen
kan afhjælpes med det samme og med mindst mulig ulempe for den rejsende. Der modtages ikke reklamationer over uensartede værelser. Rettes reklamationen direkte til det relevante luftfartsselskab eller arrangørens repræsentant på stedet, bør du sikre dig bevis herfor, hvis manglen/fejlen ikke kan rettes på stedet, og du evt. senere ønsker at rejse erstatningssag mod selskabet. Manglende reklamation vil normalt medføre tab af retten til senere erstatning.
Kan et problem ikke løses tilfredsstillende på stedet, kan klagen fremsættes skriftligt til Vitus Rejser hurtigst muligt efter hjemkomst. Hvis klagen ikke behandles tilfredsstillende for gæst eller Vitus Rejser kan sagen henvises til Pakkerejseanke-
nævnet, Røjelseskær 11, 3. sal, 2840 Holte, tlf: 45 46 11 00. Vitus Rejser anerkender ankenævnets kendelser.

Glemte sager
Efterlysning af glemte sager.  Hvis Vitus Rejser skal efterlyse glemte sager på en rejse, er prisen kr. 200,-

Øvrige betingelser
Ret til ændringer i rejseruter, datoer, priser osv. forbeholdes, hvis det af tvingende grunde skulle være nødvendigt. Vi tager forbehold for trykfejl i vores kataloger og på vitus-rejser.dk

Værneting/Lovret
Ethvert krav skal afgøres efter dansk ret. Klager eller søgsmål, som ikke kan afgøres af Pakkerejse-ankenævnet afgøres ved Sø- og Handelsretten i Danmark.

Medlem af:

  • Danmarks Rejsebureau Forening, medlemsnr. A0044.
  • Rejsegarantifonden medlemsnr. 197.
  • CVR-nr.: DK-59925628.

Nødtelefon til Vitus rejser
Ved sygdom og afbestillinger, der vedrører rejser, som afgår samme dag eller dagen efter kan telefon 40 32 64 66 benyttes, men kun uden for kontorets åbningstider.
Alle andre henvendelser skal ske i åbningstiden på tlf. 33 14 65 66. Der kan ikke bestilles rejser på nødtelefonnumrene.

Til top