Rejse- og afbestillingsforsikringer

Husk:

 • Hav altid dine forsikringsoplysninger på dig, når du rejser.
 • Medbring dit blå sygesikringskort på alle rejser.
 • Bestil det blå EU-sygesikringskort på:
  www.borger.dk

Afbestillingsforsikring  

Vi anbefaler, at du altid køber en afbestillingsforsikring samtidig med, at du bestiller en rejse. Med denne forsikring kan du afbestille din rejse ved alvorlig og akut sygdom, tilskade­komst eller dødsfald. Det kan også være uventet sygdom eller andet, der rammer rejseledsager eller dennes ægtefælle, samlever, forældre, svigerforældre, børn, børnebørn, svigerbørn, søskende, svigerinder, svogre, papforældre, papsøskende eller bedsteforældre.

Du får alle indbetalte beløb retur med undtagelse af prisen på afbestillingsforsikringen samt administrationstillæg, evt. afholdte udgifter til visering, koncert­billetter o.lign., som ikke kan refunderes. Forudsætningen er, at Vitus Rejser mod­tager besked om afbestilling inden afrejsen og senest 14 dage efter modtager lægeerklæring/døds­attest. Udgiften til lægeerklæring betales af gæsten. Prisen på afbestillingsforsikringen fremgår under den enkelte rejse. 

Download: Skadesanmeldelse - Afbestilling af rejse

Download: Lægeerklæring - Afbestilling af rejse

OBS: Når flere rejser sammen, anbefaler vi på det kraftigste at købe en afbestillingsforsikring i samme forsikringsselskab.

Vitus Rejser samarbejder med Gouda Rejseforsikring, og du kan købe en afbestillingsforsikring fra Gouda samtidig med, at du bestiller din rejse. 

Vitus Rejser modtager provision ved salg af Goudas afbestillingsforsikringsprodukter. Vær opmærksom på at du allerede kan være dækket af en afbestillingsforsikring via dit indboforsikringsselskab, kreditkort eller lignende. Vær dog opmærksom på, at der kan være forskelle i forsikringsdækningen.

Rejseforsikring

Vitus Rejser samarbejder med Gouda Rejse­forsikring, der er specialister og tilbyder en god rejseforsikring. Goudas døgn­åbne alarmcentral og verdensomspændende sikkerhedsnetværk giver tryghed på rejsen. Ved rejser udenfor det blå EU-sygesikringskorts dækningsområde bør du altid tegne en privat rejseforsikring.

Køb din rejseforsikring hos Gouda her.

Vitus Rejser modtager provision ved salg af Goudas rejseforsikringsprodukter. Vær opmærksom på at du allerede kan være dækket af en rejseforsikring via dit indboforsikringsselskab, kreditkort eller lignende. Vær dog opmærksom på, at der kan være forskelle i forsikringsdækningen.

Det blå EU-sygesikringskort

Du bør altid medbringe det blå EU-sygesikringskort på alle rejser udenfor Danmarks grænser. Vi anbefaler, at du altid supplerer det blå EU-sygesikringskort med en privat rejseforsikring.

Det blå EU-sygesikringskort gælder i EU/EØS lande samt i Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. EU-sygesikringskortet dokumen­terer indehaverens ret til læge- og hospi­talshjælp, tandlægehjælp, medicin m.v. Behovet for behandling skal opstå, mens du er i udlandet. Det er lægen i opholdslandet, der vurderer, om en behandling er nødvendig. Kortet giver ikke ret til at tage til udlandet med det formål at få behandling.

Med det blå EU-sygesikringskort har du ret til behandling på samme vilkår, som gælder for offentligt sikrede i det land, hvor du søger hjælp. Hvis der er egenbetaling for lægebehandling i det land, du besøger, skal danske sikrede også selv betale denne egenbetaling. 

Hvis du vælger at benytte det blå EU-sygesikringskort som din eneste forsikring, skal du være særligt opmærksom på følg­ende:

 • I mange turistområder findes der ikke offentlige behandlingssteder, og privat hospitalerne afviser det blå kort.

 • Du skal selv kunne transportere dig til nærmeste hospital.

  Standarden på offentlige sygehuse kan være anderledes end danske forhold.

 • Der er ingen mulighed for at benytte en dansk alarmcentral.

 • Det blå EU-sygesikringskort dækker ikke hjemtransport samt hotelophold, hjemtransport m.v. for ledsager eller tilkaldelse af en pårørende, hvis man bliver indlagt i udlandet.

Det blå EU-sygesikringskort dækker kun kroniske lidelser eller eksisterende sygdomme, der er stabile. Har du inden for de sidste to måneder før afrejsen været hospitalsindlagt, behandlet hos læge eller fået ændret medicinering, kontakt da egen læge.

Vitus Rejser anbefaler derfor, at du altid tegner en rejseforsikring, der som et minimum supplerer det blå kort.

Aldersbegrænsning

Der er ingen aldersmæssige begræns­ninger inden for blå EU-sygesikringskort dækningsområde (EU/EØS). Vi skal påpege, at dækningen af en privat rejseforsikring i mange tilfælde forudsætter, at blå EU-sygesikringskort medbringes på rejsen.

Det gule sundhedskort

Det blå EU-sygesikringskort gælder ikke som sygesikring i Danmark, Grønland og Færøerne. Her skal du stadig bruge dit gule sundhedskort, når du tager til lægen.

Husk

Hav altid dine forsikringsoplysninger på dig, når du rejser.

Bestil det blå EU-sygesikringskort på: www.borger.dk

Øvrige spørgsmål

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til info@vitus-rejser.dk. Du kan også ringe til os på telefon 33 14 65 66.