Rejsebetingelser

Rejsebetingelser ved køb af en pakkerejse

​Teknisk Arrangør

Vitus Rejser (Fonden 65-Ferie) 

Medlem af

  • Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) - Medlemsnr. A0044 
  • Rejsegarantifonden - Medlemsnr. 197
  • CVR-nr. DK-59925628

Administrationstillæg

Foruden rejsens grundpris betales der et obligatorisk administrationstillæg på kr. 99,- pr. rejsende. Dette dækker bl.a. gebyr til Rejsegarantifonden og udvidet ansvarsforsikring, som Vitus Rejser i henhold til Lov om Pakkerejser tegner til alle gæster gennem Gouda Rejseforsikring.

Afbestillingsregler

Flyrejser og krydstogter:

Mere end 90 dage før afrejse: 
– Det indbetalte beløb refunderes med fradrag af depositum og obligatorisk administrationstillæg.

Fra 90 dage til og med 61 dage før afrejse:
– 50 % af rejsens pris refunderes med fradrag af obligatorisk administrationstillæg.

Fra 60 dage og frem til afrejse: 
– Hele rejsens pris er tabt.

Busrejser:

Mere end 60 dage før afrejse: 
– Det indbetalte beløb refunderes med fradrag af depositum og obligatorisk administrationstillæg.

Fra 60 dage til og med 31 dage før afrejse:
– 50 % af rejsens pris refunderes med fradrag af obligatorisk administrationstillæg.

Fra 30 dage og frem til afrejse: 
– Hele rejsens pris er tabt.

Afbestillingsforsikring ved akut sygdom

Afbestillingsforsikring er ikke inkluderet i rejsens pris. Vi anbefaler, at der tegnes en Gouda afbestillingsforsikring, der dækker ved aflysning som følge af akut sygdom eller dødsfald.

Læs om afbestillingsforsikring her.

Du får alle indbetalte beløb retur med undtagelse af prisen på afbestillingsforsikringen, administrationstillæg samt evt. afholdte udgifter til visering, koncertbilletter o. lign., som ikke kan refunderes. Forudsætningen er, at Vitus Rejser modtager besked om afbestilling inden afrejsen og senest 14 dage efter modtager lægeerklæring/dødsattest.

Indsendes lægeerklæring ikke eller skyldes afbestillingen andre årsager, træder de normale afbestillingsregler i kraft, uanset årsag til afbestilling.

Download: Skadesanmeldelse - Afbestilling af rejse
Download: Lægeerklæring - Afbestiling af rejse

Bemærk: Afbestillingsforsikring skal købes sammen med rejsen og kan ikke fortrydes, da den træder i kraft fra betalingsdagen og gælder frem til afrejsedagen.

Bagage

Flyrejser: Max 1 stk. bagage á 20 kg. + 1 stk. håndbagage á 8 kg.
Hvis andet gælder, fremgår det af rejseplanen, som bliver tilsendt før afrejse.

Busrejser: Max. 20 kilo pr. person.

Busrejser

Opsamlingssted, mødetid og pladsnummer er anført på rejsebeviset. Du beholder samme plads under hele rejsen. Der tilbydes ikke pladsreservation på rejser til Bornholm.

Busser på flyrejser

På flyrejser benytter vi os af lokale vognmænd. Bussernes standard kan variere og svarer ikke til danske busser. Der er som udgangspunkt ikke toilet. Der er ikke faste pladser på flyrejser. På udvalgte rejser er det mod tillæg muligt at bestille garanteret plads på række 1-3.

Depositum, tilmelding og slutbetaling

Aftale om køb er bindende for begge parter, når depositum og evt. afbestillingsforsikring er rettidigt betalt. Med indbetaling af depositum bekræfter kunden samtidig at have læst og accepteret de gældende vilkår for rejsen.

Senest 10 dage efter bestilling indbetales et depositum svarende til 30% af rejsens grundpris samt administrationstillæg. Ved køb af afbestillingsforsikring betales denne samtidig med depositum.

Bemærk: Er der ved bestilling mindre end 61 dage til afrejse på busrejser og togrejser eller 91 dage til afrejse på flyrejser og krydstogter betales hele rejsens pris med det samme.

Slutbetaling: Restbeløbet skal uopfordret indbetales senest 61 dage før afrejsedagen med mindre andet er anført. Bemærk venligst, at flyrejser og krydstogter har restbetaling 91 dage før afrejse. 

Er depositum og/eller restbeløb ikke indbetalt til tiden, bortfalder aftalen. 

Rejsebevis og betalingsoplysninger fremsendes ved bestilling.R ejseplan og evt. øvrige rejse­dokumenter bliver fremsendt ca. en uge før afrejse.

Ekstraudflugter og -arrangementer

Disse gennemføres ved minimum 15 personer, hvis ikke andet er angivet på den enkelte rejse.

Flytider i rejseplan og på billetter

De på billetten og rejseplanen anførte tider er altid lokale. Efter udstedelse af flybilletter og rejseplan kan der forekomme tidsændringer. Kontroller derfor altid afgangstiderne i de fremsendte rejsedokumenter.

Tidsændringer betragtes ikke som en væsentlig ændring af pakkerejsen og medfører derfor ikke ret til at hæve købet. 

Fysisk samt psykisk form og helbred

For at deltage i og få fuldt udbytte af Vitus Rejsers rejser, skal man være 100% selvhjulpen, psykisk som fysisk, i almindelig god fysisk form og almindeligt godt gående.

Er man udviklings-/bevægelseshæmmet eller benytter rollator/kørestol, men alligevel ønsker at deltage, gør vi opmærksom på, at vores rejser ikke er egnede, hvorfor Vitus Rejser ikke kan stilles til ansvar for udbyttet af rejsen.

Hvis din fysiske/psykiske formåen er en hindring for din deltagelse i programmet, har rejselederen lov til at bede dig afstå fra en udflugt eller et arrangement (pengene refunderes ikke). Iht. EU direktiv 1107/2006 kan Vitus Rejser desuden kræve, at udviklings-/bevægelseshæmmede er ledsaget af en medhjælper under hele rejsen. Dette kan der søges tilskud til gennem Albert Olsens Rejsefond.

Er du i tvivl om, hvorvidt du kan deltage på en given rejse, er du altid velkommen til at ringe og spørge os. Er du dårligt gående, kan du med fordel vælge en rejse under konceptet "I ro og mag".

Vitus Rejser forbeholder sig ret til at afvise rejsedeltagere, der efter en skønsmæssig vurdering ikke vil være i stand til at gennemføre rejsen ved egen hjælp (fysisk som psykisk). En sådan afvisning er uden ansvar for Vitus Rejser. 

Glemte sager

Vitus Rejser kan efterlyse glemte sager på en rejse, mod et gebyr på kr. 250,-.

Indkvartering

Eneværelser er ofte små. 3-sengsværelser er ofte et dobbeltværelse med opredning.

Kundens pligter

Det er den rejsendes ansvar til enhver tid at opfylde de til rejsen nødvendige indrejsekrav, herunder at være i besiddelse af de af destinationslandet påkrævede dokumenter. Den rejsende er oplyst herom og erklærer sig desuden indforstået med, at rejsebureauet ikke kan gøres ansvarlig, hvis der inden afrejse eller under rejsen på destinationen indføres nye indrejsekrav. Den rejsende har således ikke ret til at hæve købet eller afbestille gebyrfrit i den anledning. Ønsker den rejsende ikke at gennemføre rejsen, vil det være Vitus Rejsers almindelige afbestillingsvilkår, der er gældende.

Inden indbetaling af depositum skal du kontrollere, at dit rejsebevis er korrekt og i overensstemmelse med din bestilling, samt at for- og efternavne er korrekte og stemmer overens med dit pas. Navn i flybillet skal være identisk med navn i passet, ellers kan man afvises ved check-in i lufthavne og skibshavne. Det er din pligt som kunde at læse samtlige dokumenter, man får tilsendt fra Vitus Rejser. Vitus Rejser påtager sig intet ansvar for følgerne ved afgivelse af ukorrekte oplysninger.

Det blå EU-sygesikringskort skal medtages på alle rejser. Ikke danske statsborgere har pligt til selv at sørge for nødvendige forsikringer, viseringer, vaccinationer m.v. 

Den rejsende skal rette sig efter gældende ordensbestemmelser og de anvisninger, der gives af rejseledere, transportører og andre, der har forbindelse med pakkerejsens gennemførelse.

Med indbetaling af depositum bekræfter kunden samtidig at have læst og accepteret de gældende vilkår for rejsen.

Medicin

Husk altid at medbringe livsnødvendig medicin i din håndbagage. Det er dit ansvar at undersøge, om du kan medbringe din medicin til det land, du skal besøge. Sørg for at få den korrekte dokumentation med, især hvis du rejser med medicin i store mængder eller medicin, der indeholder euforiserende stoffer. Du kan eventuelt udfylde et pillepas på www.sundhed.dk

Navngiven rejseleder

Der tages forbehold for ændring af en navngiven rejseleder. Erstattes en navngiven rejseleder på en rejse, giver dette ikke ret til at annullere rejsen.

Overdragelse af rejsen

Kunden kan overdrage pakkerejsen til en anden person mod et gebyr til Vitus Rejser på kr. 750,-, samt mod eventuelle omkostninger Vitus Rejser måtte blive pålagt af pakkerejsens underleverandører som følge af overdragelsen. I den forbindelse gør vi opmærksom på, at flybilletter, der indgår i pakkerejser, sjældent kan ændres eller refunderes. Muligheden for at overdrage rejsen kan helt eller delvist begrænses af Vitus Rejser, såfremt overdragelsen ikke er mulig pga. underleverandørens vilkår.

Meddelelse om overdragelse skal ske til Vitus Rejser senest 7 dage før afrejse. Kunden og den person, til hvem pakkerejsen overdrages, hæfter solidarisk for betaling af evt. restbeløb og omkostninger som følge af overdragelsen. Personen, til hvem rejsen overdrages, accepterer ved overdragelsen gældende rejsebetingelser.

Pas, visum, vaccinationer m.m.

For at deltage på en rejse uden for Danmarks grænser, skal du altid medbringe gyldigt pas. Dette gælder også på rejser til Bornholm, hvor vi rejser via Sverige. Du skal være opmærksom på, at nogle lande kræver, at dit pas er gyldigt 6 måneder ud over rejsens varighed. Det er den rejsendes ansvar at sørge for gyldigt pas og visum. Tjek, at du har tomme sider til stempler i dit pas før afrejse, da du kan blive afvist, hvis det ikke er tilfældet. Vær desuden opmærksom på, at der er lande, der ikke accepterer indrejse, hvis man har israelske stempler eller viseringer i passet. 
    
Er du ikke dansk statsborger, eller har du dobbelt statsborgerskab, skal du gøre særligt opmærksom på dette ved bestillingen, da det kan udelukke indrejse i visse lande. Det er besøgslandets myndigheder, der fastlægger regler for indrejse, og du bør indhente oplysninger før bestilling af rejse. Kan du af årsager, som er Vitus Rejser ubekendt, ikke få visum til indrejselandet, påtager Vitus Rejser sig ikke ansvaret for det manglende visum, og de følger det har. Hvilke regler der gælder for netop dit rejsemål, kan du se på Udenrigsministeriets hjemmeside. Vær også opmærksom på, at dit pas skal medbringes ved rejser til Schengen-landene, selv om grænsekontrollen mellem disse lande er ophævet. 

Persondata

Vi opbevarer og behandler dine persondata for bl.a. at kunne gennemføre din rejse. Du kan læse mere om vores privatlivspolitik her.

Dine oplysninger behandles med fuld dis­kretion og anvendes udelukkende til de angivne formål. 

Hvis du ønsker at få vores privatlivspolitik tilsendt – så kontakt os på telefon 33 14 65 66 eller info@vitus-rejser.dk

Pladser i bussen

Har du brug for mere end ét sæde pr. person, skal dette oplyses ved bestilling, og du har pligt til at kontrollere, at denne oplysning er påført rejsebeviset. Prisen er kr. 250,- pr. dag. Såfremt du ikke har købt to sæder, forbeholder Vitus Rejser sig ret til at flytte eller afvise gæster, der har brug for mere end ét sæde pr. person.

Priser

Alle grundpriser på www.vitus-rejser.dk og i vores kataloger er pr. person, når to personer deler et standard dobbeltværelse/dobbeltkahyt. Alle priser er inkl. moms.

Prisændringer efter aftalens indgåelse

Vitus Rejser kan efter aftalens indgåelse fore­tage ændringer i den aftalte pris for pakke­rejsen, såfremt der sker ændringer i: Transportomkostninger, herunder brændstofpriser, skatter og afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser, så som lufthavns-, havne-, landings- eller startafgifter og valutakurser, som er anvendt ved beregning af prisen for den pågældende pakkerejse. 

Beregningen af disse ændringer foretages efter nedenstående regneeksempler:

Eksempel 1
Aftalt pris: 3.000 DKK. Heraf brændstof­tillæg: 200 DKK
Ændring: Stigning i brændstoftillæg: 50 DKK
Beregning: 200 DKK + 50 DKK
Ny pris: 3.050 DKK

Eksempel 2
Aftalt pris: 3.000 DKK. Heraf skatter og afgifter: 500 DKK
Ændring: Stigning i skatter og afgifter: 100 DKK
Beregning: 500 DKK + 100 DKK
Ny pris: 3.100 DKK

Eksempel 3
Aftalt pris: 3.000 DKK. Afregnet til valutakurs 3.00
Ændring: Kursændring: 3.0 til 3.1
Beregning: (3.000 DKK / 3.00) *3.1
Ny pris: 3.100 DKK

Vitus Rejser informerer kunden om prisforhøjelser og prisnedsættelser snarest muligt, efter dette er blevet besluttet. Prisen kan max. forhøjes med 8% af pakkerejsens pris og senest 20 dage før afrejse. Hvis forhøjelsen er mere end 8% af pakkerejsens pris, vil du være berettiget til vederlagsfrit at hæve købet.

Rejseforsikring

Rejseforsikring er ikke inkluderet i rejsens pris. Det anbefales at tegne en rejseforsikring, som bl.a. dækker omkostninger ved ulykke, død, behandling af sygdom, hjemtransport samt tab eller beskadigelse af bagage.

Hav altid dine forsikringsoplysninger samt dit pas på dig, når du rejser. 

Læs mere om rejseforsikringer her eller se mere på www.gouda.dk.

Reklamationer, værneting og lovret

Hvis du mod forventning oplever fejl eller mangler på din rejse, har du pligt til hurtigst muligt at informere os, så vi har mulighed for at gøre skaden god igen. Reklamationer rettes i første instans til Vitus Rejsers rejseledere på stedet eller til de underleverandører, der leverer den mangelfulde ydelse.

Hvis vores rejseleder eller underleverandører ikke løser problemet, skal du straks kontakte vores kontor i Danmark på telefonnummer 33 14 65 66 eller på vores nødtelefon 40 32 64 66.

Såfremt du ikke overholder disse retningslinjer, kan du risikere at miste retten til efterfølgende at klage over manglerne i henhold til Lov om Pakkerejser § 22.

Kan et problem ikke løses tilfredsstillende på stedet, kan klagen fremsættes skriftligt på mail til kundeservice@vitus-rejser.dk hurtigst muligt efter hjemkomst. Hvis klagen ikke behandles tilfredsstillende for gæst eller Vitus Rejser, kan sagen henvises til:

Pakkerejse-Ankenævnet:
Røjelseskær 11, 3. sal,
2840 Holte,
tlf: 45 46 11 00
www.pakkerejseankenaevnet.dk

Vitus Rejser betragter ikke kommentarer indsendt via vores tilfredshedsundersøgelse som reklamationer.
    
Vitus Rejser kan ikke påtage sig ansvar for forhold, over hvilken vi ingen direte kontrol har, herunder force majeure, pludseligt opstående krigshandliger, uroligheder, strejker, sygdomme, pludseligt opståede natur-og/eller forureningskatastrofer og lignende eller som følge af kundens egen forsømmelse. Ethvert krav mod Vitus Rejser skal afgøres efter dansk ret. Klager der ikke kan afgøres af Pakkerejse-Ankenævnet, skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i København. 

Særligt vedrørende krydstogter

På krydstogter må vi indordne os under vilkår, som fastsættes af skibets kaptajn og de lokale myndigheder. Dette kan betyde ændringer uden for Vitus Rejsers indflydelse. Rejserne er afhængige af vejret. Ekstremt højvande eller lavvande i floder og søer kan desuden betyde ændret rejserute. Vi må derfor tage det særlige forbehold, at angivne tidsplaner, udflugter m.v. kan blive ændret med kort varsel. Sådanne ændringer kan derfor ikke anses som fejl eller mangler, og Vitus Rejser kan ikke drages til ansvar herfor efter Lov om Pakkerejser. 

Særønsker og diætkost

Vi noterer gerne ønsker om specielle værelser, diabetikerkost el.lign. Særønsker skal fremgå af rejsebeviset, men kan ikke garanteres opfyldt, og Vitus Rejser kan ikke stilles til ansvar for manglende opfyldelse.

Udflugter og arrangementer

Fravælger man at deltage på et inkluderet arrangement, får man ikke udgiften til måltider eller andre ydelser, der er inkluderet i udflugten refunderet. Vælger man at deltage på en udflugt på en dag, hvor man har et måltid eller All Inclusive inkluderet på hotel/skib, skal man være opmærksom på, at måltidet eller All Inclusive bortfalder. Dette refunderes ikke.

Vaccinationer

Vi anbefaler, at man kontakter egen læge eller Seruminstituttet. Læs eventuelt mere på www.rejseklinikken.dk for oplysninger om vaccinationer.

Ændringer/aflysninger

Vi tager forbehold for nødvendige ændringer eller aflysninger. Ved væsentlige ændringer kan kunden omkostningsfrit afbestille sin rejse, mens yderligere krav ikke kan gøres gældende. Vi gør opmærksom på, at danske og udenlandske myndigheders samt lokale partners sikkerhedstiltag og restriktioner i forbindelse med eksempelvis Covid-19 (f.eks. brug af mundbind ved transport, coronatest/temperaturmåling ved afrejse/ankomst, erstatning af buffet med tallerkenservering, begrænsning på og/eller lukning af sports-/spa-facilieter og attraktioner) ikke anses for væsentlige ændringer.

Vitus Rejser kan med 7 dages varsel aflyse en planlagt rejse. For at gennemføre en rejse skal der minimum være 30 deltagere på busrejser og minimum 20 deltagere på flyrejser. Hvis en aflysning er nødvendig, modtager man besked senest 7 dage før afrejse med tilbud om en anden rejse eller tilbagebetaling af alle indbetalte beløb.

Ændring af rejsens forløb

Vitus Rejser kan i nogle tilfælde ændre forløbet af dagene i et udflugtsprogram. Dette bevirker ikke, at man kan få penge retur, hvis man bliver forhindret i at deltage i en planlagt udflugt eller ekstraarrangement.

Ændringer på pakkerejser

Ønsker du at foretage ændringer på din rejse efter bestilling og frem til 61 dage før afrejse på busrejser og togrejser og frem til 91 dage på flyrejser og krydstogter, kan dette gøres mod et gebyr svarende til rejsens depositum. Ændringer herefter og frem til afrejse betragtes som afbestilling og ny bestilling. 

Enkeltydelser: Spørg Vitus Rejser. Flybilletter kan sjældent ænd­res.

Ændring af opsamlingssted på busrejser

Ændring af opsamlingssted mindre end 4 dage før afrejsen: Kr. 250,- pr. person.

Øvrige betingelser

Ret til ændringer i rejseruter, datoer, priser m.v. forbeholdes, hvis det af tvingende grunde skulle være nødvendigt. Vi tager forbehold for trykfejl i vores kataloger samt på www.vitus-rejser.dk

Nødtelefon til Vitus rejser

Ved sygdom og afbestillinger, der vedrører rejser, som afgår samme dag eller dagen efter kan telefon 40 32 64 66 benyttes uden for kontorets åbningstider.
 
Alle andre henvendelser skal ske i åbningstiden på telefon 33 14 65 66.