Rejsebetingelser - 2019

Rejsebetingelser

Rejsebetingelser ved køb af en pakkerejse

​Teknisk Arrangør

Vitus Rejser (Fonden 65-Ferie) 

Medlem af

 • Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) 
 • Medlems nr. A0044 
 • Rejsegarantifonden medlemsnr. 197
 • CVR-nr. DK-59925628

Administrationstillæg

Foruden rejsens grundpris betales der et obligatorisk administrationstillæg på kr. 89,- pr. rejsende. Dette dækker bl.a. gebyr til Rejsegarantifonden og udvidet ansvarsforsikring, som Vitus Rejser i henhold til Lov om Pakkerejser tegner til alle gæster gennem Gouda Rejseforsikring.

Afbestillingsregler

Mere end 60 dage før afrejsen
(for krydstogter mere end 90 dage):
– Det indbetalte beløb refunderes med fradrag af depositum.

Fra 60 dage til og med 31 dage før afrejse
(for krydstogter 90 dage - 61 dage):
– 50 % af rejsens pris refunderes.

Fra 30 dage og indtil afrejse
(for krydstogter 60 dage og indtil afrejse):
– Hele rejsens pris er tabt.

Afbestillingsforsikring ved akut sygdom

Afbestillingsforsikring er ikke inkluderet i rejsens pris. Vi anbefaler, at der tegnes en Gouda afbestillingsforsikring, hvor man er dækket ved aflysning som følge af akut sygdom eller dødsfald. 

Læs om afbestillingsforsikring her.

Du får alle indbetalte beløb retur med undtagelse af prisen på afbestillingsforsikringen, administrationstillæg samt evt. afholdte udgifter til visering, koncertbilletter o. lign., som ikke kan refunderes. Forudsætningen er, at Vitus Rejser modtager besked om afbestilling inden afrejsen og senest 14 dage efter modtager lægeerklæring/dødsattest. Indsendes lægeerklæring, ikke eller skyldes afbestillingen andre årsager, træder de normale afbestillingsregler i kraft, uanset årsag til afbestilling.

Download: Skadesanmeldelse - Afbestilling af rejse
Download: Lægeerklæring - Afbestiling af rejse

Bemærk: Afbestillingsforsikring skal købes sammen med rejsen og kan ikke fortrydes, da den træder i kraft fra betalingsdagen og gælder frem til afrejsedagen.

Bagage

Flyrejser: Max 1 stk. bagage á 20 kg. + 1 stk. håndbagage á 8 kg.
(Hvis andet er gældende, fremgår det af rejseplanen, som bliver tilsendt en uge før afrejse.)

Busrejser: Max. 20 kilo pr. person.

Busrejser

Opsamlingssted, mødetid og pladsnummer er anført på rejsebeviset. Du beholder samme plads under hele rejsen. Der tilbydes ikke pladsreservation på rejser til Bornholm samt Herregårdsferie på Fyn.

Busser på flyrejser

På flyrejser benytter vi os af lokale vognmænd. Bussernes standard kan variere og svarer ikke til danske busser. Der er ikke altid toilet. Der er ikke faste pladser på flyrejser. På udvalgte rejser er det muligt at bestille garanteret plads på række 1-3 mod et tillæg på kr. 250,-.

Ekstraudflugter og -arrangementer

Disse gennemføres ved min. 15 personer, hvis ikke andet er angivet på den enkelte rejse.

Flytider i rejseplan og billetter

De på billetten og rejseplanen anførte tider er altid lokale tider. Efter udstedelse af fly­bil­­letter og rejseplan kan der forekomme tids­ændringer. Kontroller derfor altid afgangstiderne i de fremsendte rejsedokumenter.

Fysisk form og helbred

For at deltage i og få fuldt udbytte af Vitus Rejsers rejser, skal man være 100% selvhjulpen, i almindelig god fysisk form og almindeligt godt gående. Er man bevægelseshæmmet eller benytter rollator/kørestol, men alligevel ønsker at deltage, gør vi opmærksom på, at vores rejser ikke er egnede, hvorfor Vitus Rejser ikke kan stilles til ansvar for udbyttet af rejsen. Hvis din fysiske formåen er en hindring for din deltagelse i programmet, har rejselederen lov til at bede dig afstå fra en udflugt eller et arrangement (pengene refunderes ikke). Iht. EU direktiv 1107/2006 kan Vitus Rejser desuden kræve, at bevægelseshæmmede er ledsaget af en medhjælper under hele rejsen. Er du i tvivl om, hvorvidt du kan deltage på en given rejse, er du altid vel- kommen til at ringe og spørge os.

Vitus Rejser forbeholder sig ret til at afvise rejsedeltagere, der efter en skønsmæssig vurdering ikke vil være i stand til at gennemføre rejsen ved egen hjælp (fysisk som psykisk). En sådan afvisning er uden ansvar for Vitus Rejser. 

Glemte sager

Vitus Rejser kan efterlyse glemte sager på en rejse, mod et gebyr på kr. 250,-.

Indkvartering

Eneværelser er ofte små. 3-sengsværelser er ofte et dobbeltværelse med opredning.

Kundens pligter

Kunden er forpligtet til at sørge for gyldigt pas og for rejsens gennemførelse nødvendige visa og vaccinationer. Inden indbetaling af depositum skal du kontrollere, at dit rejsebevis er korrekt og i overensstemmelse med dine ønsker, at for- og efternavne samt pasnummer og udløbsdato i passet og øvrige rejsedokumenter er korrekte og stemmer overens. Navn i flybillet skal være i overensstemmelse med navn i passet, ellers kan man afvises ved check-in i lufthavne og skibshavne. Det er kundens pligt at læse samtlige dokumenter, man får tilsendt fra Vitus Rejser. Vitus Rejser påtager sig intet ansvar for følgerne af afgivelse af ukorrekte oplysninger. Det blå EU-sygesikringskort skal medtages på alle rejser. Ikke danske statsborgere har pligt til selv at sørge for nødvendige forsikringer, viseringer, vaccinationer m.v. 

Medicin

Husk altid at medbringe livsnødvendig medicin i din håndbagage. Det er dit ansvar at undersøge, om du kan medbringe din medicin til det land, du skal besøge. Sørg for at få den korrekte dokumentation med, især hvis du rejser med medicin i store mængder eller medicin, der indeholder euforiserende stoffer. Du kan eventuelt udfylde et pillepas på www.sundhed.dk

Navngiven rejseleder

Der tages forbehold for ændring af en navngiven rejseleder. Erstattes en navngiven rejseleder på en rejse, giver dette ikke kunden ret til at annullere rejsen.

Overdragelse af rejsen

Kunden kan overdrage pakkerejsen til en anden person mod et gebyr på kr. 750,-.Meddelelse om overdragelse skal ske til Vitus Rejser senest 7 dage inden rejsens påbegyndelse. Meddelelse efter dette tidspunkt medfører, at kunden mister retten til at overdrage rejsen. Adgangen til at overdrage rejsen kan helt eller delvist begrænses af Vitus Rejser, såfremt overdragelsen ikke er mulig pga. underleverandørens vilkår. Indeholder pakkerejsen en ikke refunderbar flybillet, vil prisen for flybilletten gå tabt, såfremt en rejse ønskes ændret efter bestilling. Kunden og den person, til hvem pakkerejsen er overdraget, hæfter solidarisk for betaling af evt. restbeløb og omkostninger som følge af overdragelsen.  

Pas, visum, vaccinationer m.m.

For at deltage på en rejse udenfor Danmarks grænser, skal du altid medbringe gyldigt pas. Dette gælder også på rejser til Bornholm, hvor vi rejser via Sverige.

Du skal være opmærksom på, at nogle lande kræver, at dit pas er gyldigt 6 måneder ud over rejsens varighed. Det er den rejsendes ansvar, at sørge for gyldigt pas og visum. Tjek, at du har tomme sider til stempler i dit pas før afrejse, da du kan blive afvist, hvis det ikke er tilfældet. Vær desuden opmærksom på, at der er lande, der ikke accepterer indrejse, hvis man har israelske stempler eller viseringer i passet. 

Er du ikke dansk statsborger, eller har du dobbelt statsborgerskab, skal du gøre særligt opmærksom på dette ved bestillingen, da det kan udelukke indrejse i visse lande. Det er besøgslandets myndigheder, der fastlægger regler for indrejse, og du bør indhente oplysninger før bestilling af rejse. Kan du af årsager, som ligger Vitus Rejser ubekendt, ikke få visum til indrejselandet, påtager Vitus Rejser sig ikke ansvaret for det manglende visum, og de føl-ger det har. Hvilke regler der gælder for netop dit rejsemål, kan du se på udenrigsministeriets hjemmeside. Vær også opmærksom på, at dit pas skal medbringes ved rejser til Schengen-landene, selv om grænsekontrollen mellem disse lande er ophævet. 

Persondata

Vi opbevarer og behandler dine persondata for bl.a. at kunne gennemføre din rejse. Du kan læse mere om vores privatlivspolitik her.

Dine oplysninger behandles med fuld dis­kretion og anvendes udelukkende til de angivne formål. 

Hvis du ønsker at få vores privatlivspolitik tilsendt – så kontakt os på telefon 33 14 65 66 eller info@vitus-rejser.dk

Pladser i bussen

Har du brug for mere end et sæde pr. person, skal dette oplyses ved bestillingen, og du har pligt til at kontrollere, at denne oplysning er påført rejsebeviset. Prisen er kr. 250,- pr. dag. Såfremt du ikke har informeret Vitus Rejser eller købt to sæder, forbeholder vi os ret til at flytte eller afvise gæster, der har brug for mere end et sæde pr. person.

Priser

Alle priser i vores kataloger samt på www.vitus-rejser.dk er pr. person, når 2 personer deler et dobbeltværelse/dobbeltkahyt. Alle priser er inkl. moms.

Prisændringer efter aftalens indgåelse

Priser er baseret på de pr. 1/3-19 gældende afgifter, tariffer og valutakurser. Vitus Rejser kan efter aftalens indgå­else fore­tage ændringer i den aftalte pris for pakke­rejsen, såfremt der sker ændringer i: Transportomkostninger, herunder brændstofpriser, skatter og afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser, så som lufthavns-, havne-, landings- eller startafgifter og valutakurser, som er anvendt ved beregning af prisen for den pågældende pakkerejse. 

Beregningen af disse ændringer foretages efter nedenstående regneeksempler:

Eksempel 1
Aftalt pris: 3.000 DKK. Heraf brændstof­tillæg: 200 DKK
Ændring: Stigning i brændstoftillæg: 50 DKK
Beregning: 200 DKK + 50 DKK
Ny pris: 3.050 DKK

Eksempel 2
Aftalt pris: 3.000 DKK. Heraf skatter og afgifter: 500 DKK
Ændring: Stigning i skatter og afgifter: 100 DKK
Beregning: 500 DKK + 100 DKK
Ny pris: 3.100 DKK

Eksempel 3
Aftalt pris: 3.000 DKK. Afregnet til valutakurs 3.00
Ændring: Kursændring: 3.0 til 3.1
Beregning: (3000 DKK / 3.00) *3.1
Ny pris: 3.100 DKK

Rejsebureauet meddeler kunden om prisforhøjelser og prisnedsættelser snarest muligt, efter dette er blevet besluttet. Prisen kan max. forhøjes med 8 % af pakkerejsens pris og senest 20 dage før afrejse. Hvis forhøjelsen er mere end 8 % af pakkerejsens pris, vil kunden være berettiget til vederlagsfrit at hæve købet. 

Rejseforsikring

Rejseforsikring er ikke inkluderet i rejsens pris. Det anbefales at tegne en rejseforsikring som bl.a. dækker omkostninger ved ulykke, død, behandling af sygdom, hjemtransport samt tab eller beskadigelse af bagage. Vejledning herom fås hos Vitus Rejser.

Hav altid dine forsikringsoplysninger samt dit pas på dig, når du rejser. 

Læs mere om rejseforsikringer her eller se mere på www.gouda.dk.

Reklamationer, værneting og lovret

Eventuelle reklamationer under rejsen skal fremsættes over for luftfartsselskabet, Vitus Rejsers repræsentant på stedet (rejselederen), arrangøren eller Vitus Rej-ser inden for rimelig tid, efter at kunden har opdaget manglen, således at manglen/fejlen kan afhjælpes med det samme og med mindst mulig ulempe for den rejsende. Der modtages ikke reklamationer over uensartede værelser. Rettes reklamationen direkte til det relevante luftfartsselskab eller arrangørens repræsentant på stedet, bør du sikre dig bevis herfor, hvis mang-len/fejlen ikke kan rettes på stedet, og du evt. senere ønsker at rejse erstatningssag mod selskabet. Manglende reklamation vil normalt medføre tab af retten til senere erstatning i henhold til Lov om Pakkerejser. 

Kan et problem ikke løses tilfredsstillende på stedet, kan klagen fremsættes skriftligt til kundeservice@vitus-rejser.dk hurtigst muligt efter hjemkomst. Hvis klagen ikke behandles tilfredsstillende for gæst eller Vitus Rejser, kan sagen henvises til:

Pakkerejse-Ankenævnet:
Røjelseskær 11, 3. sal,
2840 Holte,
tlf: 45 46 11 00
www.pakkerejseankenaevnet.dk

Vitus Rejser betragter ikke kommentarer indsendt via vores tilfredshedsunder­søgelse som reklamationer.

Vitus Rejser kan ikke påtage sig ansvar for forhold, over hvilken vi ingen direkte kontrol har, herunder force majeure, pludseligt opstående krigshandlinger, uroligheder, strejker, sygdomme, pludseligt opståede natur-og/eller forureningskatastrofer og lignende eller som følge af kundens egen forsømmelse. Ethvert krav mod Vitus Rejser skal afgøres efter dansk ret. Klager der ikke kan afgøres af Pakkerejse-Ankenævnet, skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i København. 

Slutbetaling

Restbeløbet skal uopfordret indbetales senest 61 dage før afrejsedagen med mindre andet er anført. Bemærk venligst, at krydstogter har restbetaling 91 dage før afrejse. Evt. rejseplan og øvrige rejsedokumenter bliver fremsendt ca. en uge før afrejse. 

Særligt vedrørende krydstogter

På krydstogter må vi indordne os under vilkår, som fastsættes af skibets kaptajn og de lokale myndigheder. Dette kan betyde ændringer uden for Vitus Rejsers indflydelse. Rejserne er afhængige af vejret. Ekstremt højvande eller lavvande i floder og søer kan desuden betyde ændret rejserute. Vi må derfor tage det særlige forbehold, at angivne tidsplaner, udflugter m.v. kan blive ændret med kort varsel. Sådanne ændringer kan derfor ikke anses som fejl eller mangler, og Vitus Rejser kan ikke drages til ansvar herfor efter Lov om Pakkerejser. 

Særønsker og diætkost

Vi noterer gerne ønsker om specielle værelser, diabetikerkost el. lign. Særønsker skal fremgå af rejsebeviset, men kan ikke garanteres opfyldt.

Tilmelding og depositum

Aftale om køb er bindende for begge parter, når depositum og evt. afbestillingsforsikring er rettidigt modtaget. Med indbetaling af depositum bekræfter kunden samtidig at have læst og accepteret de gældende vilkår for rejsen. Senest 10 dage efter bestilling indbetales et depositum på kr. 1.000,- pr. person samt administrationstillæg på busrejser og krydstogter med bus. På flyrejser og krydstogter med fly indbetales 10% af rejsens pris, dog minimum kr. 2.000,- pr. person samt administrations­tillæg. Er depositum ikke indbetalt til tiden, bortfalder aftalen.

Udflugter og arrangementer

Fravælger man at deltage på et inkluderet arrangement, får man ikke udgiften til måltider eller andre ydelser, der er inkluderet i udflugten refunderet. Vælger man at deltage på en udflugt på en dag, hvor man har et måltid eller All Inclusive inkluderet på hotel/skib, skal man være opmærksom på, at måltidet eller All Inclusive bortfalder. Dette refunderes ikke.

Vaccinationer

Vi anbefaler, at man kontakter egen læge eller Seruminstituttet. Læs eventuelt mere på www.rejseklinikken.dk for oplysninger om vaccinationer.

Ændringer/aflysninger

Vi tager forbehold for nødvendige ænd­ringer eller aflysninger. Ved væsentlige ændringer kan kunden omkostningsfrit afbestille sin rejse, mens yderligere krav ikke kan gøres gældende. Vitus Rejser kan med 20 dages varsel aflyse en planlagt rejse. For at gennemføre en rejse skal der min. være 30 deltagere på busrejser og 20 del­tagere på flyrejser. Hvis en aflysning er nødvendig, modtager man besked senest 20 dage før afrejse med tilbud om en anden rejse eller tilbagebetaling af alle indbetalte beløb.

Ændring af rejsens forløb

Vitus Rejser kan i nogle tilfælde ændre forløbet af dagene i et udflugtsprogram. Dette bevirker ikke, at man kan få penge retur, hvis man bliver forhindret i at deltage i en planlagt udflugt eller ekstraarrangement.

Ændringer på pakkerejser

Ønsker du at foretage ændringer på din rejse efter bestilling, pålægges følgende gebyr:

Ændringer mere end 60 dage før afrejse:

 • Busrejser kr. 200,- pr. person.
 • Flyrejser og krydstogter kr. 2.000,- pr. pers.
Fra 60 dage indtil 31 dage før afrejsen:
 • Busrejser kr. 400,- pr. person.
 • Krydstogter og flyrejser 50% af rejsens pris.
Senere ændringer betragtes som afbestilling og ny bestilling.

Enkeltydelser: Spørg Vitus Rejser. Flybilletter kan sjældent ænd­res.

Ændring af opsamlingssted på busrejser

Ændring af opsamlingssted mindre end 4 dage før afrejsen: Kr. 250,- pr. person.

Øvrige betingelser

Ret til ændringer i rejseruter, datoer, priser m.v. forbeholdes, hvis det af tvingende grunde skulle være nødvendigt. Vi tager forbehold for trykfejl i vores kataloger samt på www.vitus-rejser.dk.

Nødtelefon til Vitus rejser

Ved sygdom og afbestillinger, der vedrører rejser, som afgår samme dag eller dagen efter kan telefon 40 32 64 66 benyttes, men kun uden for kontorets åbningstider. 
 
Alle andre henvendelser skal ske i åbningstiden på tlf. 33 14 65 66. Der kan ikke bestilles rejser på nødtelefonnummeret.
 

Rejsebetingelser ved køb af Flight Only-flybilletter

Medlem af

 • Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) 
 • Medlems nr. A0044 
 • Rejsegarantifonden medlemsnr. 197
 • CVR-nr. DK-59925628

Afbestilling af Flight Only-flybilletter 

Flight Only-flybilletter er ikke refunderbare, og i tilfælde af afbestilling er det indbetalte beløb tabt. Ved for sent fremmøde ved udrejse og/eller hjemrejse er alle indbetalte beløb ligeledes tabt.

Bagage 

Bagage er inkluderet i billettens pris. På det pågældende flyselskabs egen hjemmeside fremgår de aktuelle bagageregler. Reklamation over skader på bagage, fejlsendt eller forsinket bagage skal ske direkte til det pågældende flyselskab, og der skal udarbejdes skadesrapport (PIR-rapport) i lufthavnen, straks efter skaden er opdaget. 

Betalingsbetingelser

En flybillet kan ikke ændres og skal betales ved bestilling. Betaling kan ske, når flybilletten bestilles online eller ved henvendelse til Vitus Rejser.

Flyskatter og bagage er inkluderet i flybillettens pris. Der kan ikke tilkøbes andre ydelser til de købte billetter.

Ved betaling bekræfter den rejsende at have læst og accepteret nærværende betingelser. 

Billet og faktura

Når en flybillet er bestilt, modtager du bekræftelse samt rejsebevis pr. mail. Ønskes rejsebevis fremsendt pr. post, er dette muligt mod et gebyr på kr. 50,-.

Check-in 

Indtjekningstid i Europa er 2 timer før flyafgang. Vær altid i lufthavnen i god tid. Der kan være lange køer ved både check-in og ved den efterfølgende sikkerhedskontrol.

Forsinkelser

Ved flyrejser kan der opstå forsinkelser og/eller ændringer i flyets rejserute, som Vitus Rejser ikke har indflydelse på. Der ydes ingen kompensation fra Vitus Rejsers side. 

Flytider

De på rejsebeviset anførte tider er angivet i lokale tider. Det tilrådes, at du holder øje med din rejse og eventuelle tidsændringer på flyselskabets hjemmeside. Vi gør opmærksom på, at det er kundens eget ansvar at holde sig orienteret om flyets status. 

Pakkerejseloven

Køb af Flight Only-flybilletter er ikke omfattet af Pakkerejseloven.

Ændringer på Flight Only

Flybilletter, der gælder til flyselskabets økonomiklasse er forbundet med strenge restriktioner. Disse flybilletter kan ikke ændres efter udstedelse. I visse tilfælde tillader flyselskabet navneændring mod gebyr (hør nærmere hos Vitus Rejser).